เดินหน้าก่อน 15 ปี ห้ามขี่มอเตอร์ไซค์

| |
อ่าน : 3,700

ที่มา : manager.co.th

เดินหน้าก่อน 15 ปี ห้ามขี่มอเตอร์ไซค์ thaihealth

แฟ้มภาพ

สำรวจพบเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นถึง 58% เริ่มหัดขับอายุน้อยสุด 7 ขวบ สอนโดยพ่อแม่ผู้ปกครอง ขณะที่สถิติตายจากอุบัติเหตุทางถนนพุ่งปีละ 2,000 ราย แนวโน้มเพิ่มขึ้น 28% เดินหน้าอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่ขับขี่ ช่วยลดอัตราตายได้ถึง 65% นำร่องก่อน 80 โรงเรียนใน 25 จังหวัด แนะออกมาตรการป้องกันเด็กเข้าถึง จยย. ส่งเสริมรถรับส่งปลอดภัย การเดินเท้าระยะใกล้ ด้าน สพฐ. เล็งออกคำสั่งให้ทุกโรงเรียนดำเนินการ

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กลาวในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “เด็ก Don't Drive : ก่อน 15 ปี เลิกขับขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย” จัดโดยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า ประเทศไทยมี พ.ร.บ. การจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่ห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ ส่วนอายุ 15 - 17 ปี ขับขี่เครื่องยนต์ไม่เกิน 110 ซีซี มานานกว่า 40 ปีแล้ว แต่ที่ผ่านมาสังคมไทยกลับปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้ ให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โรงเรียน ผู้นำท้องถิ่น ตำรวจ หรือแม้แต่นักวิชาการ ทั้งนี้ จากการสำรวจเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก 9 จังหวัด จำนวน 2,822 คน เฉลี่ยอายุ 12 ปี พบว่า 58% ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นแล้ว โดยเฉพาะเด็กผู้ชายขับขี่ได้มากกว่าเด็กหญิง และยังพบเด็กอายุน้อยที่สุดที่เริ่มหัดขับ คือ 7 ปี อายุที่เริ่มหัดขับมากที่สุด คือ อายุ 10 - 11 ปี ถึง 64% สอนโดยพ่อ แม่ ผู้ปกครอง

รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของกลุ่มเด็กอายุ 10 - 14 ปี ซึ่งจากการสำรวจสถิติการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จากอุบัติเหตุทางถนน ในเวลา 16 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2543 - 2558 พบว่า มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เป็นการตายจากการเป็นผู้ขับขี่สูงสุด คือ 46% รองลงมา คือ เป็นผู้โดยสาร 34% พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ จักรยานยนต์ 76% โดยปี 2558 มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากถึง 943 คน เป็นกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี 575 คน คิดเป็น 61% ทั้งนี้ สาเหตุที่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และวัยรุ่นไม่ควรขับจักรยานยนต์ เพราะ 1. เป็นนักขับมือใหม่ ขาดประสบการณ์ 2. วุฒิภาวะ พัฒนาการด้านการประสานงานของกล้ามเนื้อ การมองเห็น การแยกแยะภาพเคลื่อนไหว เพื่อตอบสนองทันที และการตัดสินใจภาวะฉุกเฉินยังไม่สมบูรณ์ก่อนอายุ 18 - 25 ปี โดยพบว่ามือใหม่หัดขับในวัยรุ่นที่มีอายุมากกว่าจะมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่าคนที่อายุน้อยกว่า 3. วัยรุ่นชอบมีพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย จากแรงขับของฮอร์โมน 4. มักมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แลการใช้ยาก่อนขัยขี่ และ 5. ไม่นิยมใช้อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย

“หากห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีขับขี่รถจักรยานยนต์ จะสามารถลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนของเด็กอายุ 1 - 14 ปี ลงได้ 40% และ ลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนของเด็กอายุ 10 - 14 ปี ลงได้ถึง 65% และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามกฎจราจร จึงเกิดโครงการเด็ก don’t drive ก่อน 15 ปี เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย นำร่องใน 80 โรงเรียน รวม 25 จังหวัด โดยชักชวนเด็กไม่เกิน ม.3 รวมตัวกัน 4 - 5 คน และครูที่ปรึกษา มาร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยในโรงเรียน โดยมีการสำรวจข้อมูลผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อายุต่ำกว่า 15 ปี ทำการรณรงค์เพื่อสื่อสารกับเพื่อนๆ การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและพัฒนากฎระเบียบในโรงเรียน สิ่งที่สำคัญคือ เด็กได้แสดงความตั้งในเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองและหมู่คณะของตัวเอง ซึ่งแนวทางการทำงานที่ประสบผลสำเร็จจะนำไปขยายผลในโรงเรียนที่อยู่รอบข้างต่อไป” รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าว

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า เด็กไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรประมาณ 2,000 รายต่อปี บาดเจ็บสาหัสประมาณ 20,000 รายต่อปี พิการ 9,000 รายต่อปี คิดเป็นร้อยละ 20 ของผู้บาดเจ็บทั้งหมด ซึ่งเป็นที่น่าห่วงว่าเด็กไทยรอดจากโรคการติดเชื้อ แต่กลับต้องมาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรแทน ที่สำคัญ 65% ไม่มีใบขับขี่ และยิ่งอายุน้อยอัตราการบาดเจ็บที่ศีรษะยิ่งรุนแรงกว่า ทั้งนี้ การรณรงค์ช่วยกันลดพฤติกรรมการขับขี่มอเตอร์ไซค์ของเด็กต่ำกว่า 15 ปี สามารถทำได้จริง เพียงแต่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันลงมือทำอย่างจริงจัง โดยจะต้องมีการออกมาตรการป้องกันการเข้าถึงรถจักรยานยนต์ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จัดระบบรถรับส่งนักเรียนที่มีประสิทธิภาพครอบคลุม ส่งเสริมการเดินเท้าระยะใกล้ ปรับปรุงพัฒนาทางเดินให้สะอาดปลอดภัย เป็นต้น

นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า การห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ถือเป็นกฎหมาย แต่ที่ผ่านมา สพฐ. ไม่เคยมีการสั่งการในเรื่องนี้ แต่ขณะนี้สถานการณ์ถือว่าหนักข้อขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในต่างจังหวัดเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้รถจักรยานยนต์กันเยอะมาก และมีอุบัติเหตุเยอะขึ้น ซึ่ง สพฐ. พร้อมสนับสนุนการรณรงค์ห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยคาดว่าจะมีการออกเป็นหนังสือสั่งการให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทุกแห่งต้องดำเนินการในเรื่องนี้ ไม่ใช่แค่เพียงแต่โรงเรียนนำร่อง 80 แห่งเท่านั้น เพื่อช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น โดยผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ต้องมีการตรวจสอบสถานการณ์ สอดส่องดูแลและควบคุมสถานการณ์นี้ สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนมีเรื่องอุบัติเหตุจราจรทางถนนอยู่แล้ว เพียงแต่อาจจะต้องมีการปรับให้กระบวนการจัดการเรียนเรียนรู้ให้มีความคมขึ้น เป็นวิถีของโรงเรียน และวิถีชีวิตเพื่อให้เกิดเป็นวินัย โดยอาจเพิ่มเข้าไปในส่วนของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นางประอรศิริ ชวีวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 จ.สุพรรณบุรี หนึ่งในโรงเรียนนำร่องโครงการก่อน 15 ไม่ขี่ กล่าวว่า ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ตระหนักเรื่องภัยจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนวัย 15 ปี จึงทำโครงการรณรงค์ในโรงเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทำละครและการแต่งเพลงเพื่อเป็นสื่อรณรงค์ การให้ความรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการไม่ขับขี่ก่อนวัย และโรงเรียนจัดรถรับส่งฟรีแก่นักเรียน ม.1 - 4 เพื่อลดอุบัติเหตุ ทำให้นักเรียนทั้งภายในและนอกโรงเรียนตระหนักถึงอันตรายจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนวัย 15 ปี รู้ถึงผลกระทบต่อตนเองและบุคคลรอบข้างโดยเฉพาะครอบครัว และเด็กได้เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

การจัดจ้าง  ความใกล้ชิด  ศักราชใหม่  วิธีเลิกดื่มสุรา  ชาวสีม่วง  เตรียมพร้อมแรงงาน  การคุกคามทางเพศ  ประชาคม  คุณสุรินทร์ กิจนิตย์ชี วิ์  ผัก ผลไม้  รับน้อง  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ประกาศผล บริษัทผู้ผลิตเนื้อหาสุขภาวะสร้างสรรค์เชิงบวก เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ทุกประเภท สุขภาพกาย สุขภาพใจ สร้างเสริมสุขภาวะ เสริมทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมเชิงบวก สร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเท่าเทียมกันในสังคม  ศิลปินเพื่อสังคม  มอบหนังสือ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth เนื้อสัตว์ อาหาร 5 หมู่ พืชผักสวนครัว คนรักสุขภาพ โปรตีน ธัญพืช ไขมัน มังสวิรัติ โรคภัยไข้เจ็บ  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มพด. บุคลากรโครงการพิเศษ เจ้าหน้าที่สนาม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรายกรณี  รายการ  สถานการณ์ความไม่สงบ  Clean food Good taste  สัมมาชีพ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม