กำหนดการ งานแสดงผลงานของโครงการ THE HERO Season 2 ปริญญาเปลี่ยนโลก

โดย
| |
อ่าน : 2,105
กำหนดการ
งานแสดงผลงานของโครงการ THE HERO Season 2 ปริญญาเปลี่ยนโลก
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
13.00 - 14.00 น.     ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
14.00 - 14.05 น.     พิธีกร “คุณปาล์ม ชลณัฏฐ์ โกยกุล” กล่าวต้อนรับ
14.05 - 14.10 น.     ตัวแทนจาก สสส. ขึ้นกล่าวเปิดงาน
โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
14.10 - 14.15 น.     ผู้บริหารจาก a day ขึ้นกล่าวถึงที่มาของโครงการ
โดย คุณโหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
14.15 - 14.25 น.     ผู้บริหารจาก a day มอบของที่ระลึกให้กับ Speaker ทุกท่าน
14.25 - 14.45 น.     Speaker ท่านแรก ขึ้นสัมภาษณ์ ในหัวข้อ จุดไอเดียสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์
โดย คุณตือ สมบัษร ถิระสาโรช
14.45 - 15.00 น.     Speaker ท่านที่สอง ขึ้น talk เดี่ยว ในหัวข้อ ธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน
โดย คุณไผ่ สมศักดิ์ บุญคำ จาก Local Alike
15.00 - 15.20 น.     คณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ของโครงการขึ้นสัมภาษณ์พูดคุย
โดย คุณพลอย กษมา แย้มตรี
คุณกิ๊ฟท์ ปรีห์กมล จันทรนิจกร
ผศ.ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง
15.20 - 15.40 น.     นำเสนอโครงการจากตัวแทนเยาวชน Hero Season 2 ทั้งหมด 2 ทีม
15.40 - 15.55 น.     Speaker ท่านที่สาม ขึ้น talk เดี่ยว ในหัวข้อ STARTUP HERO ธุรกิจทำงเลือกใหม่เพื่อสังคม
โดย คุณแจ็ค กิตตินันท์ อนุพันธ์ จาก Claim Di
15.55 - 16.15 น.     Speaker ท่านที่สี่ ขึ้นสัมภาษณ์ ในหัวข้อ ธรรมะบันดาลชีวิต
โดย คุณอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์
16.15 - 16.45 น.     นำเสนอโครงการจากตัวแทนเยาวชน Hero Season 2 ทั้งหมด 3 ทีม
16.45 - 17.00 น.     Photo Session และ MC กล่าวปิดงาน
 
ลงทะเบียนร่วมงานฟรีได้ที่ http://bit.ly/2fMlQ7w 
 
สอบถามเพิ่มเติม : คุณอ้อ โทร. 086-3389448
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม