"ในหลวง" ทรงริเริ่มเติมไอโอดีนในเกลือ

| |
อ่าน : 3,405

ที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์

อย.เผยพระมหากรุณาธิคุณในหลวง แก้ปัญหาการขาดสารอาหารไอโอดีนของประชาชน นำไปสู่การศึกษาวิจัย คิดค้น และพัฒนาเครื่องผสมเกลือเสริมไอโอดีน ลดปัญหาโรคคอหอยพอก ช่วยพัฒนาสติปัญญาในเด็ก

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยภาวะโภชนาการและสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคขาดสารอาหาร โดยเฉพาะโรคคอพอก โรคเอ๋อ ที่ส่งผลทำให้มีไอคิวต่ำซึ่งเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข ที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงค้นพบในช่วงเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในภูมิภาคต่างๆ เนื่องจาก ไอโอดีนเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย การพัฒนาสมองตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแรกเกิด รวมถึงการเสริมสร้างสติปัญญาของเด็ก ดังนั้น ปี 2534 จึงมีการริเริ่มโครงการนำร่องเกลือเสริมไอโอดีน โดยพระองค์ทรงแนะนำให้สำรวจเส้นทางเกลือบริโภคและศึกษาแหล่งผลิตเกลือบริโภค เพื่อนำไอโอดีนไปผสมในกระบวนการการผลิต สำหรับพื้นที่ที่ไม่สามารถจะเข้าไปเติมสารไอโอดีนในเกลือได้ ก็ทรงแนะนำให้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่นำเกลือผสมไอโอดีนออกไปแจกจ่ายให้กับประชาชนถึงหมู่บ้านต่างๆ แทน

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องผลิตเกลือผสมไอโอดีน ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีโครงการรณรงค์ให้ใช้เกลือไอโอดีนในการประกอบอาหาร ให้ความรู้เรื่องการขาดสารไอโอดีนแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2540 สภานานาชาติ เพื่อการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (International Council For Iodine Deficiency Disorder : ICCIDD) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเหรียญทองสดุดีเกียรติคุณแด่พระองค์ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้นำ ผู้บุกเบิก และดำเนินงานด้านโครงการควบคุมปัญหาการขาดสารไอโอดีนในประเทศไทยจนเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมโลก ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่ 25 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนได้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง สร้างเสริมปัญญาของคนในชาติ

 “อย่างไรก็ตาม อย.จะยังคงเดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ ในการพัฒนาเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ไม่ว่าจะเป็นการอบรมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีนแก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้ง ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพ หรือมาตรฐานของเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน ณ แหล่งผลิต และจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอต่อไป” เลขาธิการ อย. กล่าว

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • 15 ปี สสส. การเดินทางของความสุข -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • การจัดทํารายงานทางการเงินของโครงการ -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม