พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม.

| |
อ่าน : 246

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่

พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. thaihealth

จัดฝึกอบรมพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขเพื่อช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขเพื่อช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ รุ่นที่ 1 เป็นวันสุดท้าย ใน โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม.เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่” หลักสูตร 2 วันครึ่ง ดัดแปลงจาก Building capacity for tobacco control /training package 4 WHO 2013 Training for primary care providers ณ โรงแรมบุรีเทล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทีมวิทยากร ผศ.พว.กรองจิต วาทีสาธกกิจ จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พว.วราภรณ์ สระประทุม จากโรงพยาบาลภูเขียว พว.สุพฤติยา เริงจรัล และ พว.สมชาติ เริงจรัล จากโรงพยาบาลพุทไธสง 

หัวข้อการจัดอบรมในเรื่องการแนะนำให้ผู้ไม่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสอง และการส่งเสริมให้มีการแนะนำแบบกระชับ เพื่อการเลิกสูบบุหรี่ในระดับชุมชน โดยการแบ่งกลุ่มย่อยระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมการแสดงบทบาทสมมุติ โดยใช้โครงสร้าง ถนนปชต 5A ดำเนินการอภิปรายสรุปปิดการอบรม และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วม พยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลชุมชนและ รพ.สต. อำเภอพุทไธสง กระสัง โนนสุวรรณ นางรอง และอำเภอเมืองบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 33 คน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง และกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การจัดทํารายงานทางการเงินของโครงการ -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สสส. -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

การฟัง  เริ่มต้นดีชีวิตดี  เดินและวิ่ง ด้วยหัวใจอาสา  อากาศแห้ง  กีฬาสีปลอดเหล้า  เกศินี จุฑาวิจิตร  เงินอุดหนุน  แม่น้ำบางปะกง  เปล่งเสียง  ป้ัองกันโรค  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ปั่นชมหิ่งห้อยย่านบ้านบางกระสอบ จักรยานเพื่อน้อง โครงการปั่น ปันปัญญา ดิสเบรคทำงานได้อย่างไร ปั่นไปไว้พระทองคำเที่ยวเขาดิน  มหกรรมกีฬามหามงคล  นายกิจเกษม แมคแฟดเดน  ไฟฟ้าลัดวงจร  สัมพันธ์  อาจารย์ไพบลูย์ วัฒนศิริธรรม  มหกรรมลานโพธิ์ งานวัดลอยฟ้า  มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง  ก้อนเนื้อ  ของใช้รอบตัว  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม