พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม.

| |
อ่าน : 1,694

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่

พัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. thaihealth

จัดฝึกอบรมพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขเพื่อช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขเพื่อช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ รุ่นที่ 1 เป็นวันสุดท้าย ใน โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม.เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่” หลักสูตร 2 วันครึ่ง ดัดแปลงจาก Building capacity for tobacco control /training package 4 WHO 2013 Training for primary care providers ณ โรงแรมบุรีเทล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทีมวิทยากร ผศ.พว.กรองจิต วาทีสาธกกิจ จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พว.วราภรณ์ สระประทุม จากโรงพยาบาลภูเขียว พว.สุพฤติยา เริงจรัล และ พว.สมชาติ เริงจรัล จากโรงพยาบาลพุทไธสง 

หัวข้อการจัดอบรมในเรื่องการแนะนำให้ผู้ไม่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสอง และการส่งเสริมให้มีการแนะนำแบบกระชับ เพื่อการเลิกสูบบุหรี่ในระดับชุมชน โดยการแบ่งกลุ่มย่อยระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมการแสดงบทบาทสมมุติ โดยใช้โครงสร้าง ถนนปชต 5A ดำเนินการอภิปรายสรุปปิดการอบรม และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วม พยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลชุมชนและ รพ.สต. อำเภอพุทไธสง กระสัง โนนสุวรรณ นางรอง และอำเภอเมืองบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 33 คน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ORGANIC FESTIVAL เทศกาลกินผลไม้อินทรีย์ เติมสุขภาพดี ส่งต่อวิถียั่งยืน -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม