สร้างกล้ามเนื้ออย่างไร ไม่ให้เป็นอันตราย

โดย
| |
อ่าน : 1,849

สร้างกล้ามเนื้ออย่างไร ไม่ให้เป็นอันตราย thaihealth

แฟ้มภาพ

เทรนด์การสร้างความแข็งแรง ความทนทานต่อกล้ามเนื้อ กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน หลายคนอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ร่างกายดูสมส่วน และดูดีด้วยกล้ามเนื้อ แต่บางคนก็เลือกวิธีการออกกำลังกายที่หักโหมจนเกินไป ทำให้ร่างกายได้รับการบาดเจ็บ ดังนั้น เราจึงขอนำเสนอวิธีการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้ออย่างไรไม่ให้เป็นอันตราย ดังนี้

1. รู้ข้อจำกัดของร่างกาย สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงก่อนการออกกำลังกาย นั่นคือรูปร่างของตนเองว่า มีลักษณะอย่างไร กระดูก กล้ามเนื้อ รวมถึงโรคประจำตัวเพื่อที่จะได้รู้ว่า เราควรจะตั้งใจออกกำลังในส่วนไหน มากน้อยเพียงใด และมีความหนักเบาเท่าใด ร่างกายจึงจะรับได้ ไม่เกิดการบาดเจ็บ

2. ทำตารางออกกำลังกาย เมื่อรู้ข้อจำกัดของร่างกายแล้ว ต่อมาเป็นการกำหนดตารางการออกกำลังกาย เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้เราออกกำลังกายให้ถูกส่วน เป็นระบบระเบียบ เพื่อให้ได้กล้ามเนื้อตามความต้องการของตนเอง

3. พักผ่อนให้เพียงพอ เมื่อเราเริ่มหักโหมกับการออกกำลังกาย เราย่อมสามารถเหนื่อย และอ่อนล้าได้ การพักผ่อนจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับให้กล้ามเนื้อได้ฟื้นตัว เพื่อพร้อมสำหรับการออกกำลังกายในวันต่อไป

4. ทานอาหารที่มีประโยชน์ อาหารที่มีประโยชน์ต่อการสร้างกล้ามเนื้อ คือ อาหารประเภทโปรตีน เพราะโปรตีนจะทำหน้าที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อ และซ่อมแซมกล้ามเนื้อในส่วนที่เกิดการชำรุดเสียหายจากการออกกำลังกายอย่างหนัก โดยแหล่งโปรตีน ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ นม เป็นต้น

การออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อ นอกจากจะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รูปร่างดูดี ดูสมส่วนแล้ว การสร้างกล้ามเนื้อยังให้ประโยชน์ในระยะยาว ในเรื่องของช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนอีกด้วย

เมื่อรู้วิธี และประโยชน์กันขนาดนี้แล้ว อย่าลืมไปจัดสรรเวลาเพื่อออกกำลังกายให้ร่างกายของเราแข็งแรงกันดีกว่า

 

 

ที่มา : คุณวิทพงศ์ สินสูงสุด ผู้จัดการศูนย์กีฬารามาธิบดี จากรายการพบหมอรามา ช่วง Big Story

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับเด็กด้อยโอกาส  -
  • การจัดทํารายงานทางการเงินของโครงการ -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สสส. -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

บริโภคพืช  นอนลดอ้วน  ภูมิต้านทานต่ำ  พักกลางวัน  เด็กออทิสติก  ปลอดเหล้าบุหรี่  เชื้อนิวโมคอคคัส  ภาสกร คลังมนตรี  อาหารผม  ติดเชื้อรา  เพื่อนคุย  SPF  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  การแพร่ภาพ  คอเหล้า  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มพด. บุคลากรโครงการพิเศษ เจ้าหน้าที่สนาม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรายกรณี  โรคระบาด 55  รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร  สารเคมีในอาหาร  หดหู่  สภาฮักแพง เบิ่งแญง คนมหาสารคาม  เครือข่ายสังฆะ  ฝ่าฝืนกฎหมาย  โครงการ ธรรมะ ทำมะ 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม