ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

| |
อ่าน : 5,155

ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต thaihealth

สังคมเมือง จัดเป็นศูนย์กลางความเจริญที่มีสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นอาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง และเป็นที่รวมของผู้คนที่มีความแตกต่างทางด้านพื้นเพ ส่วนทางด้านสังคมก็มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ทำให้ชาวเมืองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ชีวิตประจำวันของคนในเมืองไม่ได้มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติมากนัก กลายเป็นชีวิตท่ามกลางป่าคอนกรีตตามวิถี “ชุมชนเมือง”

สีเขียวจากพืชพันธุ์ธรรมชาติจึงกลายเป็นสิ่งที่ดูแปลกแยก หากแต่กับชีวิตของคนบางกลุ่มได้เห็นความสำคัญของธรรมชาติและพืชผัก จึงเป็นที่มาของ “โครงการสวนผักคนเมือง: ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต” ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

โครงการมีความตระหนักถึงปัญหาของคนเมืองในด้านอาหาร รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม  ผนวกกับเรื่องการปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีและการยกระดับการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนการช่วยพัฒนาระบบอาหารและวิถีชีวิตทางเลือกที่เกื้อกูลธรรมชาติ ท่ามกลางข้อจำกัดของชีวิตคนเมือง พวกเขาจึงลุกขึ้นมาปลูกผัก และได้ค้นพบกับคุณค่าบางอย่างของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตลาดกาล และทำให้เห็นว่า “ผัก” เป็นอะไรมากกว่าที่คุณคิด! ไม่ว่าจะเป็นปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต thaihealth

 • การปลูกผักเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อเด็ก การให้เด็กๆได้ลงมือขุดดิน ผสมดิน ทำแปลง ปลูกผัก เพาะต้นอ่อน และเก็บผลผลิต ถือเป็นการเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรด้วยการลงมือปฏิบัติจริง พวกเขาจะได้เรียนรู้ที่จะฝึกความอดทน ฝึกความพยายาม รู้จักเรื่องการเสียสละ และการทำงานเป็นทีมกับเพื่อนๆอีกด้วย

 • ผักช่วยบำบัดและเยียวยา สวนผักบำบัดที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ใช้ฟื้นฟูจิตใจและสังคมของผู้ป่วย  สวนผักบำบัดศรีราชา เปิดพื้นที่ให้ผู้ติดยาเสพติดมาทำกิจกรรมบำบัดในสวน หรือสวนผักบำบัดพนัสนิคม ที่ลูกนำเรื่องสวนผักไปบำบัดคุณพ่อซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์จนอาการดีขึ้น

 • ผักเป็นสะพานเชื่อมโยงสายใย กิจกรรมการปลูกผักเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ให้ครอบครัวได้ลงมือทำอะไรด้วยกัน ตั้งแต่ลงมือปลูก ช่วยกันดูแลรดน้ำ หากพืชผักเติบโตดี ก็อาจจะได้ช่วยกันทำอาหารกินร่วมกันด้วย

 • ลดความเครียด เพิ่มความสุข ฝึกความอดทน การปลูกผักสอนให้เรารู้จักรอคอย ให้รู้จักอยู่กับปัจจุบัน และไม่คาดหวังเรื่องอนาคตมากเกินไป เพราะทุกๆอย่างมีความไม่แน่นอน บางวันผักงาม พอวันรุ่งขึ้นอาจถูกแมลงกินหมดก็ได้ แต่พอเมล็ดที่ปลูกเติบโตงอกงาม มันก็เป็นเหมือนดั่งเมล็ดแห่งความปิติที่งอกงามในใจเราด้วย

 • สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน แปลงผักเป็นเหมือนเครื่องมืออย่างหนึ่ง  การปลูกผัก ก็เหมือนกิจกรรมหรือสถานที่ให้คนในชุมชนได้มีโอกาสมารวมตัวกัน ในสังคมเมืองที่เคยอยู่แบบบ้านใครบ้านมัน ถ้าไม่มีกิจกรรมร่วมกันมันก็ไม่มีศูนย์รวมของชุมชน แต่พอมีแปลงผัก จากคนที่เคยเห็นหน้ากัน แต่ไม่เคยคุยกัน ตอนนี้ก็ได้พูดคุยกันมากขึ้น เรียกว่าเราคุยกันได้ทุกเรื่องที่แปลงผัก เป็นจุดศูนย์รวม ที่ช่วยทำให้เกิดความร่วมมืออื่นๆตามมา

เมื่อ “ผัก” กลายเป็นมากกว่าอาหาร บทบาทของการเกษตรในเมืองจึงมีส่วนในการสร้างสังคมการอยู่ร่วมกันทั้งในเมือง ระหว่างคนเมืองกับชนบทและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนมุ่งสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายของเมืองที่ให้ความสำคัญกับเกษตรในเมืองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมือง และขยายไปสู่นโยบายของเมืองต่างๆในประเทศต่อไป

“ถึงตอนนี้การปลูกผักเพียงกระถางเล็กๆ อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณทั้งชีวิตก็ได้”

 

 

ที่มา : www.facebook.com/Section6TH (สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สสส.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
 • การจัดทํารายงานทางการเงินของโครงการ -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สสส. -
 • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

งานประจำปี  สายตาสั้น  สวดชาตินี้ ดีกว่ารอชาติหน้า  พูดให้กำลังใจ  ย้ำคิดย้ำทำ  โตมาด้วยน้ำนม อย่าเสียคนด้วยน้ำเมา  ตราสัญลักษณ์ มหานครแห่งสุขภาพ  ความผิดปกติ  อบรมอาสาฉุกเฉิน  แพทย์อาชีวเวชศาสตร์  น้ำหนักลด  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ การประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 Best Investments for Health เปิดรับบทคัดย่อ  ศูนย์ข้อมูลสื่อสารเพื่อความปลอดภัย  มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  เมนูอาหาร  พิษภัยของบุหรี่  เหตุการณ์  เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน  เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  วิชาวีถีชีวิต  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม