เรียนรู้ทักษะการปรับตัวในสังคม

โดย
| |
อ่าน : 10,683

/data/content/2014/11/26392/cms/e_ahimpqrtuwx2.jpg

          การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ตนเองที่สำคัญมี 2 ส่วน คือส่วนที่อยู่ภายในจิตใจ ได้แก่การเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง และส่วนที่ปรากฏภายนอก ได้แก่ ทักษะการเข้าสังคม

          การเสริมสร้างความมั่นใจเริ่มจากการที่คุณรู้จักตัวเอง เข้าใจตัวเอง รู้ว่าตัวเองมีจุดดี จุดด้อยตรงไหน ยอมรับความสามารถของตนเองว่าบางอย่างตัวเองทำได้ดี บางอย่างก็มีข้อจำกัดทำได้ไม่ดี การคิดสิ่งต่าง ๆ โดยยึดหลักของเหตุผลและความเหมาะสมตามกาลเทศะก็จะทำให้เกิดความ มั่นใจมากขึ้นได้ เพราะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปให้การยอมรับ

          นอกจากนี้ควรฝึกฝนทำสิ่งต่างๆด้วยตัวของคุณเอง การพึ่งตัวเองบ่อย ๆ ก็ทำให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยความมั่นใจมากขึ้น คนที่ทำสิ่งต่าง ๆ ย่อมมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างเป็นธรรมดา คำตำหนิติเตียนที่คุณได้รับอาจจะทำให้เสียความมั่นใจไปบ้าง คุณต้องไม่ท้อถอย แต่ต้องพยายาม ป้องกันแก้ไขไม่ให้ความผิดพลาดเหล่านั้นเกิดซ้ำอีก จะช่วยสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้น การเสริมสร้างความมั่นใจต้องอาศัยเวลา ต้องการมีความมั่นใจเรื่องใดก็ต้องทำเรื่องนั้นบ่อย ๆ ความมั่นใจก็จะเกิดขึ้นได้

          ในส่วนของการพัฒนาทักษะทางสังคมนั้น จะเกิดขึ้นเมื่อคุณได้มีโอกาสเข้าสังคม บ่อย ๆ เช่น ไปงานพบปะสังสรรค์เลี้ยงรุ่น เป็นต้น ดังนั้นคุณจึงควรเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปงานกับเพื่อนหรือคนรู้จักใกล้ชิดแล้วเรียนรู้โดยการสังเกตดูว่าในงานนั้นคนทั่วไปเขาแต่งตัวกันอย่างไร เริ่มต้นทำความรู้จักหรือทักทายกันอย่างไร มารยาทสังคมที่จำเป็นมีอะไรบ้าง ท่าทีการวางตัวทำ อย่างไร นอกจากนี้ควรสังเกตเรื่องที่พูดเนื้อหาที่พูด เรื่องใดเป็นเรื่องที่คนสนใจ สำหรับคนที่เริ่มเข้าสังคม ทักษะแรกที่คุณสามารถทำได้คือ การฟังด้วยความตั้งใจ และจากประสบการณ์ที่ได้รับ คุณก็สามารถเลือกทำในสิ่งที่จะเหมาะสมกับตัวคุณได้ต่อไป

          การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งการเสริมสร้างความมั่นใจและการพัฒนาทักษะการเข้าสังคมเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก เพียงแต่ต้องอาศัยความสนใจและความตั้งใจที่จะฝึกฝนอย่างจริงจัง หากสนใจต้องการขอคำปรึกษาเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

          บทความโดย : คุณเยาวนาฏ ผลิตนนท์เกียรติ

 

          ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 1 คน
100 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • SOOK Festival ตอน ปันสุข ทุกช่วงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

Ms.LineMatthiessen  กิจกรรมศิลปะ  นิด้าโพลล์  การประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21  หมอเด็ก  สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย  ดื่มเบียร์  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์  ผนึกกำลังเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง  ต้อ  อโรคยา สังฆาภิบาล มหาสังฆทานบารมี  นครศรีธรรมราช คนพิการ อาสาสมัคร ปมด้อย อุปสรรค  จับตาเฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ  ส่วนเกิน  ประโยชน์ของชา  พล.ต.โอสถ ภาวิไล  เครื่้องชี้วัด  การลดใช้พลังงาน  ร.ร.วัดลาดบัวขาว  ร่วมสร้างสรรค์ อนาคตวิทยุเพื่อเด็กไทย  Dr.Marilyn Rice  ร้อนใน  วัณโรคช้าง  ตำรวจรัฐสภา