สุขใจปลายปากกา

แพทย์ห่วงคนกรุงอย่าละเลยป้องกันสูดดมฝุ่นควันพิษ PM2.5 ฟุ้งทั่วเมือง ชี้กระทบหลอดเลือดเสี่ยงโรคหัวใจ ระบุสัมพันธ์ภาระนกเขาไม่ขัน การแข็งตัวเสื่อมสภาพ เตือนโดยเฉพาะชายหนุ่มป่วยเบาหวาน

READ MORE

เรื่องราวของ จากคนเคยอ้วนหนัก125กก. เบาหวานขั้นวิกฤต ไม่ต้องการเป็นภาระให้ใครต้องมาดูแล

READ MORE

คุณควรจะรู้ว่าโทรศัพท์มือถือสามารถจุดติดเชื้อเพลิงหรือไอน้ำมันลุกไหม้ได้ จึงไม่ควรใช้ในสถานีเติมน้ำมันหรือในขณะเติมน้ำมันลงในเครื่องตัดหญ้า, เรือ ฯลฯ ด้วยปฏิบัติตามกฎเพื่อความปลอดภัย 4 ข้อ เขาเตือคุณแล้ว

READ MORE

ในอนาคตอีกไม่ไกล มนุษย์และเครื่องกลจะทำงานร่วมกันเสมือนเป็นทีมเดียวกัน ทางออกมืออาชีพระดับอาวุโส กับ Gen Z จะไปด้วยกันอย่างไร

READ MORE
0

มนุษย์, ภาษา,เท็กซี่ ,เหมารถ, มิเตอร์,มีคุณค่า,แรงบันดาลใจ

READ MORE

อุบัติเหตุทางถนนล้วนป้องกันได้ เพราะไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเคราะห์กรรม สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ควรร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน และมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเยาวชนและรถจักรยานยนต์ให้มากขึ้น

READ MORE