ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน สำหรับโรงเรียน

โดย
| |
อ่าน : 2,991

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน สำหรับโรงเรียน
          พบกับเทคนิคการเขียนโครงการ การออกแบบกิจกรรม และการใช้โปรแกรมในการช่วยจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ที่ได้รับการพัฒนา ร่วมระหว่าง สสส. และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมการเปิดตัวครั้งแรกของ “คู่มือโรงเรียนรักเดิน”
• คู่มือที่จะนำเสนอแนวทางและเทคนิคในการออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันให้โดนใจ ทังครูและนักเรียนด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมกัน
• คู่มือที่มีเนื้อหาสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของแต่ละโรงเรียน
• คู่มือที่จะช่วยให้การเพิ่มกิจกรรมทางกายในโรงเรียนเป็นเรื่องสนุก และสร้างสุขภาพที่ดี
          รับทันที เอกสารคู่มือ และโปรแกรมในการช่วยจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป  ฟรี
รับจำนวนจำกัด 30 โรงเรียน (โรงเรียนละไม่เกิน 2 ท่าน สามารถพานักเรียนมาเข้ารับการอบรมได้)
จองที่นั่งได้ที่  https://goo.gl/qEHyQe  
(ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการอบรม)
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน สำหรับโรงเรียน

 

          พบกับเทคนิคการเขียนโครงการ การออกแบบกิจกรรม และการใช้โปรแกรมในการช่วยจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ที่ได้รับการพัฒนา ร่วมระหว่าง สสส. และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมการเปิดตัวครั้งแรกของ “คู่มือโรงเรียนรักเดิน”

          • คู่มือที่จะนำเสนอแนวทางและเทคนิคในการออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันให้โดนใจ ทังครูและนักเรียนด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมกัน

          • คู่มือที่มีเนื้อหาสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของแต่ละโรงเรียน

          • คู่มือที่จะช่วยให้การเพิ่มกิจกรรมทางกายในโรงเรียนเป็นเรื่องสนุก และสร้างสุขภาพที่ดี

          รับทันที เอกสารคู่มือ และโปรแกรมในการช่วยจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป  ฟรี

 

รับจำนวนจำกัด 30 โรงเรียน (โรงเรียนละไม่เกิน 2 ท่าน สามารถพานักเรียนมาเข้ารับการอบรมได้)

จองที่นั่งได้ที่  https://goo.gl/qEHyQe

(ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการอบรม)

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

 

  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก + ดูเพิ่มเติม

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม