ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการวิเคราะห์ ประชุม และพัฒนาพื้นที่กลางสำหรับการสร้างเสริมศักยภาพและสุขภาวะกลุ่มเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย
| |
อ่าน : 28

  • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม