ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานและบริหารจัดการสื่อองค์ความรู้เพื่อขยายฐานผู้รับประโยชน์ในการเข้าถึงองค์ความรู้สุขภาวะสู่กลุ่มเป้าหมาย ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย
| |
อ่าน : 98

  • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม