ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน (ชุดโซฟาที่นั่งยาวแบบ 3 ที่นั่ง และ 1 ที่นั่ง)

โดย
| |
อ่าน : 139

  ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา + ดูเพิ่มเติม

  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก + ดูเพิ่มเติม

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม