ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำต้นฉบับนิตยสารส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ (Sook Magazine) และฉบับ free copy สำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย
| |
อ่าน : 69

  • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม