ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำต้นฉบับนิตยสารส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ (Sook Magazine) และฉบับ free copy สำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย
| |
อ่าน : 113

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม