ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก โครงการคัดเลือกพันธมิตรผู้ผลิตวีดีทัศน์โฆษณาดิจิทัล โครงการ Thai Health Day Run 2560 โดยวิธีคัดเลือก ด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

โดย
| |
อ่าน : 568

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก
โครงการ คัดเลือกพันธมิตรผู้ผลิตวีดีทัศน์โฆษณาดิจิทัล โครงการ Thai Health Day Run 2560
โดยวิธีคัดเลือก ด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560
          ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการคัดเลือกพันธมิตรผู้ผลิตวีดีทัศน์โฆษณาดิจิทัล โครงการ Thai Health Day Run 2560 โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยกำหนดยื่นซองข้อเสนอในวันที่ 1 และ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 
          คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินงานดังกล่าว ได้แก่
          บริษัท โชริวเคน โปรดักซัน จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก

โครงการ คัดเลือกพันธมิตรผู้ผลิตวีดีทัศน์โฆษณาดิจิทัล โครงการ Thai Health Day Run 2560

โดยวิธีคัดเลือก ด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

 

          ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการคัดเลือกพันธมิตรผู้ผลิตวีดีทัศน์โฆษณาดิจิทัล โครงการ Thai Health Day Run 2560 โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยกำหนดยื่นซองข้อเสนอในวันที่ 1 และ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 

          คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินงานดังกล่าว ได้แก่

          บริษัท โชริวเคน โปรดักซัน จำกัด

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม