ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ โครงการผลิตสื่อสารออนไลน์คนสร้างสุข โดยวิธีคัดเลือก ด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

โดย
| |
อ่าน : 342

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ
โครงการ ผลิตสื่อสารออนไลน์คนสร้างสุข
โดยวิธีคัดเลือก ด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560
          ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการ ผลิตสื่อสารออนไลน์คนสร้างสุข โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยกำหนดยื่นซองข้อเสนอในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
          คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นซองแล้ว มีผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย ได้แก่
          1. บริษัท จัสท์ ซี ครีเอทีฟ จำกัด
          2. บริษัท สุขคูณสอง จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ

โครงการ ผลิตสื่อสารออนไลน์คนสร้างสุข

โดยวิธีคัดเลือก ด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

 

          ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการ ผลิตสื่อสารออนไลน์คนสร้างสุข โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยกำหนดยื่นซองข้อเสนอในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

          คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นซองแล้ว มีผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย ได้แก่

          1. บริษัท จัสท์ ซี ครีเอทีฟ จำกัด

          2. บริษัท สุขคูณสอง จำกัด

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม