ประกาศโครงการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ สูงวัยสร้างเมือง และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

โดย
| |
อ่าน : 1,041

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม