ประกาศผล โครงการจ้างเหมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

โดย
| |
อ่าน : 357

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “จ้างเหมาดำเนินคดีตามกฎหมาย” โดย “นางสาว วารุนีย์ สนธิ” 
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

 

          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “จ้างเหมาดำเนินคดีตามกฎหมาย” โดย “นางสาว วารุนีย์ สนธิ” 

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม