ประกาศผล โครงการตรวจสอบข้อมูลและจัดการข้อมูลสมาชิกในระบบ SOOK CRM

โดย
| |
อ่าน : 448

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “ตรวจสอบข้อมูลและจัดการข้อมูลสมาชิกในระบบ SOOK CRM” โดย “บริษัทพิกซิลล่า จำกัด” 
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

 

          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “ตรวจสอบข้อมูลและจัดการข้อมูลสมาชิกในระบบ SOOK CRM” โดย “บริษัทพิกซิลล่า จำกัด” 

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม