ประกาศผล โครงการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับจัดการกิจกรรม (SOOK Activity) และพัฒนาฟังก์ชั่นของ SOOK CRM เพิ่มเติมเพื่อรองรับการทำงานของ SOOK Activity และงานอื่นๆ

โดย
| |
อ่าน : 179

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับจัดการกิจกรรม (SOOK Activity) และพัฒนาฟังก์ชั่นของ SOOK CRM เพิ่มเติมเพื่อรองรับการทำงานของ SOOK Activity และงานอื่นๆ” โดย “บริษัทพิกซิลล่า จำกัด” 
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

 

          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับจัดการกิจกรรม (SOOK Activity) และพัฒนาฟังก์ชั่นของ SOOK CRM เพิ่มเติมเพื่อรองรับการทำงานของ SOOK Activity และงานอื่นๆ” โดย “บริษัทพิกซิลล่า จำกัด” 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม