ประกาศผล โครงการจัดจ้างผลิตสปอตโฆษณารณรงค์ โครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน

โดย
| |
อ่าน : 739

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “จัดจ้างผลิตสปอตโฆษณารณรงค์ โครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน” โดย “บริษัท ต้องตาฟิล์ม จำกัด” 
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

 

          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “จัดจ้างผลิตสปอตโฆษณารณรงค์ โครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน” โดย “บริษัท ต้องตาฟิล์ม จำกัด” 

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม