ประกาศผล โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปี 2560

โดย
| |
อ่าน : 564

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปี 2560” โดย “นายเอกภพ โอมอารักษ์” 
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

 

          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปี 2560” โดย “นายเอกภพ โอมอารักษ์” 

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม