ประกาศผล โครงการสนับสนุนการจัดการข้อมูลและจัดเก็บสื่อทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะในระบบคลังข้อมูลของ สสส.

โดย
| |
อ่าน : 90

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
           ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “สนับสนุนการจัดการข้อมูลและจัดเก็บสื่อทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะในระบบคลังข้อมูลของ สสส.” โดย “นางสาวนัทมล ตั้งวงศ์” 
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

 

           ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “สนับสนุนการจัดการข้อมูลและจัดเก็บสื่อทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะในระบบคลังข้อมูลของ สสส.” โดย “นางสาวนัทมล ตั้งวงศ์” 

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม