ประกาศผล โครงการพัฒนา ปรับปรุงและออกแบบเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

โดย
| |
อ่าน : 841

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “พัฒนา ปรับปรุงและออกแบบเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” โดย “บริษัท พิกซิลล่า จำกัด” 
 ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

 

          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “พัฒนา ปรับปรุงและออกแบบเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” โดย “บริษัท พิกซิลล่า จำกัด” 

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม