ประกาศผล โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ศิลปะสร้างสุข สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ปี 2560

โดย
| |
อ่าน : 954

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ศิลปะสร้างสุข สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ปี 2560” โดย “นายกิตติ์ กัลยาณพงศ์” 
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

 

          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ศิลปะสร้างสุข สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ปี 2560” โดย “นายกิตติ์ กัลยาณพงศ์” 

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม