ประกาศผล โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตและปัญญาเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ

โดย
| |
อ่าน : 289

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “ฝึกอบรมพัฒนาจิตและปัญญาเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ” โดย “บริษัท บอสเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” 
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

 

          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “ฝึกอบรมพัฒนาจิตและปัญญาเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ” โดย “บริษัท บอสเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” 

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศราคากลาง + ดูเพิ่มเติม

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม