ประกาศผล โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตและปัญญาเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ

โดย
| |
อ่าน : 301

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “ฝึกอบรมพัฒนาจิตและปัญญาเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ” โดย “บริษัท บอสเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” 
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

 

          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “ฝึกอบรมพัฒนาจิตและปัญญาเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ” โดย “บริษัท บอสเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” 

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม