ประกาศผล โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือน ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปี 2560

โดย
| |
อ่าน : 303

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือน ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปี 2560” โดย “ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.บี. การพิมพ์แบะบรรจุภัณฑ์” 
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

 

          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือน ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปี 2560” โดย “ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.บี. การพิมพ์แบะบรรจุภัณฑ์” 

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศราคากลาง + ดูเพิ่มเติม

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม