ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก โครงการระบบประเมินและติดตามแผนงาน โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

โดย
| |
อ่าน : 181

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก
โครงการระบบประเมินและติดตามแผนงาน
โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560
          ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่อง โครงการระบบประเมินและติดตามแผนงาน  โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยกำหนดยื่นซองข้อเสนอในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559
          คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินงานดังกล่าว ได้แก่ 
          “บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่น จำกัด”
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก

โครงการระบบประเมินและติดตามแผนงาน

โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

 

          ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่อง โครงการระบบประเมินและติดตามแผนงาน โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยกำหนดยื่นซองข้อเสนอในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

          คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินงานดังกล่าว ได้แก่ 

          “บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่น จำกัด”

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม