ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ โครงการจ้างเหมาจัดทำต้นฉบับนิตยสารส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2560

โดย
| |
อ่าน : 237

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ
โครงการ : จ้างเหมาจัดทำต้นฉบับนิตยสารส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับประชาชนทั่วไป
ประจำปี 2560
โดยวิธีคัดเลือก ด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2559
          ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โครงการ : จ้างเหมาจัดทำต้นฉบับนิตยสารส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2560 โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
          คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นซองแล้ว มีผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 2 รายได้แก่
          1. บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จำกัด
          2. บริษัท โคคูนแอนด์โค จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ

โครงการ : จ้างเหมาจัดทำต้นฉบับนิตยสารส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับประชาชนทั่วไปประจำปี 2560

โดยวิธีคัดเลือก ด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2559

 

          ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โครงการ : จ้างเหมาจัดทำต้นฉบับนิตยสารส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2560 โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

          คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นซองแล้ว มีผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 2 รายได้แก่

          1. บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จำกัด

          2. บริษัท โคคูนแอนด์โค จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม