ประกาศผล โครงการปรับปรุงระบบภาพในห้องประชุม 501

โดย
| |
อ่าน : 420

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “ปรับปรุงระบบภาพในห้องประชุม 501” โดย “บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด” 
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

 

          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “ปรับปรุงระบบภาพในห้องประชุม 501” โดย “บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด” 

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม