ประกาศผล โครงการสแกนและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินเข้าระบบ INFOMA ส่งเก็บคลัง

โดย
| |
อ่าน : 878

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “สแกนและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินเข้าระบบ INFOMA ส่งเก็บคลัง” โดย “นางสาวกานติมา ยิ้วยิ้ม” 
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

 

          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “สแกนและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินเข้าระบบ INFOMA ส่งเก็บคลัง” โดย “นางสาวกานติมา ยิ้วยิ้ม” 

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม