ประกาศผล โครงการบริการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับภาคี

โดย
| |
อ่าน : 445

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “บริการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับภาคี” โดย “บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่น จำกัด” 
 
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

 

          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “บริการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับภาคี” โดย “บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่น จำกัด” 

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม