ประกาศผล โครงการให้บริการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและให้คำแนะนำ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2560

โดย
| |
อ่าน : 720

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “ให้บริการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและให้คำแนะนำ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2560” โดย “บริษัท ฟิตคัลตี้ จำกัด” 
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

 

          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “ให้บริการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและให้คำแนะนำ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2560” โดย “บริษัท ฟิตคัลตี้ จำกัด” 

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม