ประกาศผล โครงการตัดต่อคลิปวิดีโอรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกาย

โดย
| |
อ่าน : 229

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “ตัดต่อคลิปวิดีโอรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกาย” โดย “บริษัท เวลดัน มีเดียมแรร์ จำกัด” 
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

 

          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “ตัดต่อคลิปวิดีโอรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกาย” โดย “บริษัท เวลดัน มีเดียมแรร์ จำกัด” 

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม