ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก โครงการค่ายฝึกทักษะการเอาตัวรอดจากภัยใกล้ตัวสำหรับเยาวชน โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

โดย
| |
อ่าน : 590

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก
โครงการค่ายฝึกทักษะการเอาตัวรอดจากภัยใกล้ตัวสำหรับเยาวชน 
โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560
          ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่อง ค่ายฝึกทักษะการเอาตัวรอดจากภัยใกล้ตัวสำหรับเยาวชน โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยกำหนดยื่นซองข้อเสนอในวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. 2559
          คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินงานดังกล่าว ได้แก่ 
          “บริษัท มาสเตอร์ มายด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด”
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก

โครงการค่ายฝึกทักษะการเอาตัวรอดจากภัยใกล้ตัวสำหรับเยาวชน 

โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

 

          ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่อง ค่ายฝึกทักษะการเอาตัวรอดจากภัยใกล้ตัวสำหรับเยาวชน โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยกำหนดยื่นซองข้อเสนอในวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. 2559

          คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินงานดังกล่าว ได้แก่ 

          “บริษัท มาสเตอร์ มายด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด”

 

 ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม