ข้อมูลประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจในการเสนอโครงการประกาศโจทย์ พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด และประกาศโจทย์นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ

โดย
| |
อ่าน : 621

ข้อมูลประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจเสนอ

โครงการประกาศโจทย์พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด

และประกาศโจทย์นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ

 

          ข้อมูลประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจในการเสนอโครงการประกาศโจทย์ พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด และประกาศโจทย์นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ

          1. แนวคิด 3 ดี สู่การสร้างพลเมืองเด็ก

          2. แนวคิดนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ

  • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศราคากลาง + ดูเพิ่มเติม

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม