ข้อมูลประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจเสนอโครงการประกาศโจทย์แนวคิดการพัฒนาโครงการการเชื่อมโยงผลผลิตอินทรีย์สู่ผู้บริโภค และโครงการพัฒนาวิถีสุขภาวะทางปัญญาด้วยกระบวนการจิตอาสา

โดย
| |
อ่าน : 1,319

ข้อมูลประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจเสนอโครงการประกาศโจทย์แนวคิดการพัฒนา

โครงการการเชื่อมโยงผลผลิตอินทรีย์สู่ผู้บริโภค

และโครงการพัฒนาวิถีสุขภาวะทางปัญญาด้วยกระบวนการจิตอาสา

 

          ข้อมูลประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจเสนอโครงการประกาศโจทย์ที่จัดขึ้นในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้ผู้สนใจเสนอโครงการได้นำไปประกอบการพัฒนาโครงการ

          1. แนวคิดการพัฒนาโครงการการเชื่อมโยงผลผลิตอินทรีย์สู่ผู้บริโภค

          2. สุขภาวะทางปัญญา ทัศนคติที่เอื้อต่อจิตใจ

          3. ตัวอย่างโครงการพัฒนาวิถีสุขภาวะทางปัญญาด้วยกระบวนการจิตอาสา

          4. คู่มือการทำงานของภาคี

  • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศราคากลาง + ดูเพิ่มเติม

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม