คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2560)

โดย webmaster

| |

อ่าน : 4,769

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

          จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับต้อนรับปีใหม่ ปี 2560 ฉบับนี้ ชาว สสส. ยังคงเดินหน้าทำงานเพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้คนไทยได้มีสุขภาวะดีในทุกวันตลอดทั้งปีเช่นเดิม แม้ว่าในปีที่ผ่านมา เราคนไทยทุกคนจะต้องเผชิญหน้ากับความเศร้าโศกมากเพียงใด แต่เชื่อว่าด้วยความสามัคคี และความรักจะทำให้คนไทยผ่านพ้นทุกความทุกข์ และพร้อมที่จะสร้างความสุขขึ้นอีกครั้ง

 
          สำหรับจดหมายข่าวฯ ฉบับเดือนมกราคม ยังมีวาระสำคัญที่ต้องให้ความสนใจ คือ วันเด็กที่เวียนมาถึงอีกครั้ง เสมือนเป็นการย้ำเตือนให้ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กให้เติบโตขึ้นเพื่อเป็นพลังของชาติ ด้วยการสร้างทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ หรือ Executive Functions ที่ต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของชีวิตหากอยากเห็นเด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์ ความเข้มแข็งทางจิตใจนอกเหนือจากความฉลาดทางการเรียนรู้ และเราได้รวบรวมโปสการ์ดหรือจดหมายที่ผู้อ่านส่งมาให้กองบรรณาธิการจดหมายข่าวที่น่าประทับใจ เช่น  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เลิกเหล้า บุหรี่ การทำความดีเพื่อสังคม ซึ่งจะได้รับหนังสือ "คำพ่อสอน" เป็นสิ่งแทนการขอบคุณในการแบ่งปันสิ่งดีๆ ต่อกันผ่านเรา
 
          หนังสือ "คำพ่อสอน" เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสจำนวนมากที่ทรงตรัสถึงความสุขในการดำเนินชีวิต ที่ สสส. ได้เคยจัดพิมพ์ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี เมื่อ พ.ศ. 2549 และได้นำมาจัดพิมพ์ซ้ำในปีใหม่นี้แทนไดอารี่ปีใหม่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ได้เขียนคำปรารภไว้ว่า "การอ่าน 'คำพ่อสอน' ถ้าอ่านเป็นความรู้เท่านั้นจะไม่เข้าใจตลอด ต้องปฏิบัติ การที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเรื่องที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งทางจิตใจได้เพราะทรงปฏิบัติ ฉะนั้นการศึกษา 'คำพ่อสอน' ควรศึกษาไปปฏิบัติไป...แล้วจะเข้าใจได้ดีขึ้น สุขภาวะจะผุดบังเกิดมากขึ้นเรื่อยๆ ตามความเข้าใจ และการปฏิบัติที่ดีขึ้น"
 
          ดังหนึ่งในพระราชดำรัสที่รวบรวมมา ซึ่งอาจเหมาะกับคนที่ยังรู้สึกว่าปัญหาสารพัดรุมเร้าติดตามข้ามปีใหม่มา
 
          "...ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ย่อมจะต้องมีปัญหาต่างๆ เป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอยากที่ผู้ใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะหลีกเลี่ยงพ้นได้ คนมีปัญหาของคน สังคมก็มีปัญหาของสังคม ประเทศก็มีปัญหาของประเทศ แม้กระทั่งโลกก็ยังมีปัญหาของโลก ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตและกิจการงาน จึงเป็นเรื่องธรรมดา ข้อสำคัญ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะต้องแก้ไขให้ลุล่วงไปไม่ชักช้า ผู้ใดมีสติปัญญาคิดได้ดี ปฏิบัติได้ถูก ผู้นั้นก็มีหวังบรรลุเป้าหมาย มีความสำเร็จสูง ถ้าเป็นตรงกันข้าม ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จสมหวังได้"
 
          "...เป็นความจริงอยู่โดยธรรมดา ที่บุคคลในสังคมนั้น ย่อมมีอัชฌาสัยจิตใจแตกต่างเหลื่อมล้ำกันเป็นหลายระดับ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภูมิธรรมของตน...คนเรานั้น สำคัญอยู่ที่ควรจะได้ปรารภปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นลำดับ เพื่อให้ชีวิตเป็นสุขและเจริญรุ่งเรือง..."
 
          หรือในวันเวลาของปีที่ล่วงผ่าน
 
          "คนเราทุกคนก็อายุมากขึ้นทุกวัน หนึ่งวัน สองวัน ก็อายุมากขึ้นหนึ่งวัน สองวัน จะต้องฉุดจิตใจให้แข็งแรงให้ไม่มีความวุ่นวาย สามารถที่จะเลือกทำอะไรต่ออะไรด้วยความระมัดระวังตัว คือ คิดด้วยสติสัมปชัญญะที่ดี"
 
          สวัสดี สุขภาวะดี ปีใหม่ครับ
 

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook