คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2559)

โดย webmaster

| |

อ่าน : 3,972

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

          วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ท้องฟ้าและบรรยากาศของกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างไปจากที่ มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เคยบรรยายไว้ใน “สี่แผ่นดิน” ว่า 

 
          “วันนั้น อากาศมืดครึ้มไปทั่ว ไม่มีแสงแดด ทำให้แลดูครึ้ม เยือกเย็น ลมเหนือที่เริ่มจะพัดในเดือนตุลาคมหยุดนิ่ง ในวันนั้น แม้แต่ใบไม้สักใบก็ไม่มีกระดิก เสียงนกเล็กๆ ที่เคยร้องอยู่ตามพุ่มไม้ก็เงียบหายไป ธรรมชาติทั่วกรุงเทพฯ ดูเหมือนจะแสดง ความโศกสลดในความวิปโยคยิ่งใหญ่” 
 
          จวบจนเวลา 19.13 น. ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง ความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เสด็จสวรรคต เมื่อเวลา 15.52 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี”
 
          เป็นวันแรกที่คนไทยที่อายุต่ำกว่าเจ็ดสิบปีลงมา รับรู้ว่าไม่ได้อยู่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกแล้ว
 
          คนไทยจำนวนมากที่อ่านสี่แผ่นดินมานาน บอกว่าเพิ่งจะเข้าใจความรู้สึกของ “แม่พลอย” ตอนที่ได้ยินข่าวจากแม่เทียบว่า “ในหลวงสิ้นแล้ว” 
 
          ในความรู้สึกสูญเสีย ความรู้สึกอาลัย สิ่งที่ผุดบังเกิดคู่ขนานมาในสังคม คือ การเกิดปณิธานร่วมของการ “ทำดีตามรอยพ่อ”  อันเกิดจากการที่ประชาชนไทย รำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ได้เห็นต่อเนื่องมาทั้งชีวิต และได้มีการเผยแพร่ย้ำมากขึ้นในห้วงเวลานี้ 
 
          สสส. จึงเตรียมขานรับปณิธานร่วมที่ผุดบังเกิดนี้ ทั้งจากภาคี สสส. และชาวไทยทุกหมู่เหล่า ด้วยการจะเข้าร่วมสานพลังทางบวกของ “จิตอาสาทำดีตามรอยพ่อ” ให้ถักทอเป็นฐานของการสร้างประโยชน์สุขต่อผู้อื่น ต่อสาธารณะ อย่างยืนยาวสืบเนื่องไป ให้สมกับพระราชกรณียกิจต้นธารของแรงบันดาลใจอันมหาศาลนี้ 
 
          จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับเดือนพฤศจิกายนนี้ ถือเป็นการครบรอบปีที่ 15 ของการเดินทางเพื่อการสร้างประโยชน์สุขแก่ชาวไทย ที่ชาว สสส. ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ผลักดัน เปลี่ยนแปลงสังคมแห่งสุขภาวะ ซึ่งโดยแท้แล้วก็เป็นอีกก้าวเล็กๆ ก้าวหนึ่ง ที่ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดินนั่นเอง
 
          หนึ่งด้านในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นต้นแบบการทำงานเพื่อผู้อื่นในทุกๆ เรื่อง รวมทั้งในด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข ที่จดหมายข่าวฉบับนี้ได้หยิบยกบางส่วนมาถ่ายทอด อย่างเช่น การที่ทรงได้รับการถวายโล่เกียรติยศจาก ดร.โกร ฮาร์เล็ม บรุนด์ลันด์ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกปี 2543  ซึ่งมีคำประกาศเกียรติคุณที่ปรากฏบนโล่ว่า
 
          "ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำทางจิตใจที่มุ่งมั่นและกอปรด้วยพลัง ทรงเป็นแบบอย่างทางสาธารณสุข ได้ทรงสร้างแนวทางตลอดจนบริบททางวัฒนธรรม ที่สนับสนุนกิจกรรมต่อต้านบุหรี่ที่โดดเด่นที่สุดในเอเชีย อีกทั้งได้พระราชทานแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่ราษฎรของพระองค์ ประชาชนในภูมิภาคและในโลก"
 
          ในเดือนนี้ สสส. ยังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 ปี 2559 (The 6th International Congress on Physical Activity and Health 2016 : ISPAH 2016) ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย. 2559 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยงานนี้คาดว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมทางกายระดับโลกเข้าร่วมประชุมกว่า 800 คน และมีบทคัดย่องานวิจัยส่งเข้าร่วมกว่า 700 เรื่อง 
 
          พวกเรา ชาว สสส. ยังคงเป็นกำลัง และแรงหนุนที่จะทำให้คนไทยมาร่วมกันสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนตามรอยพ่อสืบต่อไป
 

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook