คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2559)

โดย webmaster

| |

อ่าน : 2,640

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

          จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับเดือนตุลาคมนี้ ก่อนอื่นขอร่วมกับชาว สสส. แสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมโครงการ “งดเหล้า พักตับ ครบพรรษา” ทุกท่านที่มีหัวใจแกร่งสามารถเอาชนะใจตัวเอง ชนะความเคยชินในการหาสุขจากภายนอก มาเป็นสร้างสุขจากภายใน โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 
          งดเหล้า เข้าพรรษา เป็นจุดเริ่มต้นที่ พวกเราหวังว่า จะสร้างพฤติกรรมการ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนไปได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพของทุกท่านเอง และเพื่อความสุขของคนในครอบครัวที่จะกลับคืนมา
 
          ต่อเนื่องมาจากวันเยาวชนแห่งชาติในเดือนที่ผ่านมา  การผลการสำรวจ “ปัญหาเด็กเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในสังคม” โดยเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง ชี้ว่า เยาวชนร้อยละ 42 ได้แค่ร่วมคิดแต่ไม่เคยได้ร่วมตัดสินใจ และต้องเผชิญปัญหาสำคัญในเรื่องความรุนแรงในครอบครัว เหล้า บุหรี่ พนัน แหล่งมั่วสุม ตามลำดับ โดยเยาวชนอยากให้เกิดการแก้ปัญหา ด้วยการส่งเสริมพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้มากขึ้น โดยความใส่ใจของครอบครัวชุมชนโรงเรียน และการมีส่วนร่วมของเยาวชน  
 
          ในเดือนตุลาคมนี้ เป็นระยะเวลาสั้นๆ ของเด็กๆ ได้ปิดเทอม ซึ่ง สสส. ได้ร่วมประสานหน่วยงานต่างๆในการใช้ช่วงเวลานี้เพื่อกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน  ด้วยการเปิดพื้นที่ให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์รองรับให้เด็กๆ และครอบครัวได้เข้ามาร่วมกิจกรรม  ซึ่งอาจขยายต่อไปตลอดทั้งปี  ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เอง ก็ได้จัดกิจกรรมกระตุ้นการสร้างสรรค์ของเด็ก เยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพราะตระหนักดีว่า การสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนนั้น ไม่ใช่เฉพาะแค่ในห้องเรียน แต่การสร้างกิจกรรมนอกห้องเรียน เป็นการช่วยเสริมสร้างทั้ง IQ และ EQ และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมให้เป็นพื้นฐานแก่เด็ก เยาวชนต่อไปในอนาคต    
 
          จดหมายข่าวเดือนนี้ ยังได้นำการวิเคราะห์ประชากรในแต่ละรุ่น หรือเจเนอเรชัน (generation) จากรายงานสุขภาพคนไทยปีล่าสุด มาสรุปให้ทุกท่านได้ทราบว่า แนวโน้มการใช้ชีวิต การมีสุขภาวะของแต่ละเจเนอเรชันจะเป็นอย่างไร และควรจะต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างไร ในยุคที่ระยะเวลาของแต่ละเจเนอเรชั่นสั้นลงจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นของสังคมและสิ่งแวดล้อม  ทำให้ในแต่ละที่ทำงาน แต่ละองค์กรที่เคยมีแค่สองเจเนอเรชั่นให้ปรับตัวเข้าหากัน เริ่มมีคนในสาม สี่ ห้า เจเนอเรชั่นอยู่ด้วยกัน อันทำให้ยิ่งต้องการความเข้าใจในการปรับตัวรับความแตกต่างของรุ่นทวีสูงขึ้น
 
          โดยรายงานพบว่า ตัวอย่างหนึ่งในแนวโน้มสิ่งที่จะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต เกิดจากการมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง ติดอยู่กับหน้าจอ ซึ่งแต่ละวันคนไทยใช้เวลาเฉลี่ยถึง 13:25 ชั่วโมง และเพิ่มขึ้นเป็น 13.54 ในปี  2558 กลุ่มเด็กและกลุ่มวัยรุ่นมีพฤติกรรมอยู่หน้าจอมากกว่ากลุ่มอื่นๆ เฉลี่ยวันละ 3:10 ชั่วโมงต่อวันและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในเจเนอเรชันถัดๆ ไป 
 
          ยังมีอีกหลายการเปลี่ยนแปลงสังคมสิ่งแวดล้อมในคนรุ่นใหม่ๆ  ที่นำมาซึ่งการพัฒนาก้าวไปข้างหน้า แต่ก็มีสิ่งที่กระทบต่อสุขภาวะที่ต้องช่วยกันคิด และวางแผนสร้างเสริมสุขภาพกันต่อไป ซึ่งผมและชาว สสส. จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่ร่วมคิด ร่วมสร้าง เพื่อช่วยให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีต่อเนื่องไปครับ

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook