คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2559)

โดย webmaster

| |

อ่าน : 2,776

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

          จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับเดือนกันยายนนี้ ถือเป็นโค้งสุดท้ายแล้วของผู้ที่ตั้งใจลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา “พักตับ” ไปด้วยกัน และพวกเราชาว สสส. ยังคงขอเป็นกำลังใจให้ท่านทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ได้สำเร็จเป็นผล และใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นที่จะทำสิ่งดีๆ ทั้งในการลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ รวมถึงสิ่งดีอื่นๆ ในชีวิตต่อเนื่องต่อไป

 
          เดือนกันยายนนั้น มีวันสำคัญคือ วันเยาวชน ที่ตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี เยาวชนนับเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญยิ่งในเรื่องสุขภาพ เพราะเป็นวัยที่ก่อตัวพฤติกรรมอันนำไปสู่นิสัยและวิถีชีวิตต่อมาในช่วงชีวิตที่เหลือ ตัวอย่างเช่น ผู้สูบบุหรี่ในทุกวันนี้ถึงประมาณร้อยละ 93 เริ่มสูบมาตั้งแต่วัยเยาวชน พ้นวัยนี้ไปก็มีผู้จะมาเริ่มสูบน้อยมาก จุดสำคัญคือ วัยนี้เป็นวัยที่กำลังค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง พร้อมกับท้าทายโลก ท้าทายผู้ใหญ่ ลำพังการสั่งสอนห้ามปรามตรงๆ มักไม่ได้ผลเสมอไป ต้องหาทางช่วยเหลือกล่อมเกลาพวกเขาอย่างเข้าใจเช่น มอบความท้าทายทางบวก การสร้างสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์ เป็นต้น สิ่งแวดล้อมสำคัญหนึ่ง คงหนีไม่พ้นเรื่องการรับ และส่งสื่อ เพราะทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่า คนไทยโดยเฉพาะเยาวชน สามารถเข้าถึงสื่อได้ในช่องทางต่างๆ ได้กว้างขวางรวดเร็วยิ่งขึ้นและตลอดเวลา นับแต่ลืมตาตื่นเลยทีเดียว
 
          แต่เราพบว่า ในปี 2555 คนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันถึง 13.25 ชั่วโมง และเพิ่มขึ้นเป็น 13.54 ในปี 2558 โดยกลุ่มเด็กและกลุ่มวัยรุ่นมีพฤติกรรมอยู่หน้าจอ (Screen Time) เฉลี่ยวันละ 3.10 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่ากลุ่มอื่นๆ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ คุณภาพของสารที่เด็กได้รับจากสื่อมากมายเหล่านั้นว่าจะเหนี่ยวนำเด็กไปทางใด ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องของเนื้อหาหรือรูปแบบสื่อที่ส่งมาเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นกับทักษะในการเลือก การวิเคราะห์ และการรู้เท่าทันของเด็กเองด้วย เพราะครอบครัวส่วนใหญ่คงไม่สามารถมีเวลาอยู่กับลูกได้ตลอดเวลา จึงต้องสร้างภูมิคุ้มกันในทักษะเหล่านี้ให้กับเด็ก
 
          นอกจากผลจากการรับสื่อที่จะสร้างการรับรู้ ทัศนคติต่างๆ แล้ว การใช้เวลาอยู่หน้าจอเป็นเวลานานยังส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ซึ่งถือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาวะโดยตรง แทนที่เด็กจะได้วิ่งเล่นออกกำลังกาย รู้จักทักษะการอยู่ในสังคมก็กลับจมจ่อมอยู่กับจอต่างๆ
 
          การมีกิจกรรมทางกายน้อย หรือการที่คนเราเคลื่อนไหวร่างกายลดลง จะส่งผลกระทบไปถึงโรคอ้วนที่เพิ่มขึ้นในคนไทยอย่างต่อเนื่อง และยังส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ และทำให้กลายเป็นผู้ใหญ่เนือยนิ่งในอนาคตอีกด้วย องค์การอนามัยโลกให้คำแนะนำว่าควรมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมวันละ 60 นาที โดยไม่จำเป็นต้องทำติดต่อต่อเนื่อง สามารถแบ่งเป็นช่วงๆ เช่น เช้า 10 นาที กลางวัน 20 นาที เย็น 30 นาที ซึ่งจะรวมเป็น 60 นาที ซึ่งการเคลื่อนไหวก็จะช่วยเรื่องพัฒนาการ ทำให้เด็กสมองปลอดโปร่ง แจ่มใส และกระฉับกระเฉง
 
          ยังเห็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมา ที่สืบเนื่องจากเกมโปเกมอน โก ที่เป็นการใช้ความสนุกท้าทายของเกม กระตุ้นให้เพิ่มการเดิน ออกมาเคลื่อนไหวร่างกายในสถานที่ต่างๆ แต่ก็มีข่าวสารจำนวนมากที่ออกมาว่า การเล่นเกมก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย สังคมโลกจึงเปิดการถกเถียงเรื่องการอยู่ร่วมกับเกมใหม่เกมนี้กันยกใหญ่
 
          โลกอนาคตของเด็กและเยาวชนของเราจะหมุนเร็วกว่ายุคของผู้ใหญ่รุ่นก่อนๆ และเร็วขึ้นเรื่อยๆ พัดพาเอาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เข้าสู่วิถีชีวิตของพวกเขา นั่นทำให้งานสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กเยาวชนมีความท้าทายใหม่ๆ ให้นักสร้างเสริมสุขภาพ และ สสส. ทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตลูกหลานเราต่อไปครับ

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook