คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2559)

โดย webmaster

| |

อ่าน : 3,445

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

         จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับเดือนกรกฎาคมนี้ เดินมาถึงครึ่งทางแล้ว สำหรับ ปี 2559 อะไรที่วางเป้าหมายเพื่อสุขภาวะไว้ตั้งแต่ปีใหม่ แต่ยังไปไม่ถึง อย่าลืม อย่าเพิ่งละทิ้งไปกลางทางนะครับ

 
         ในเดือนที่ผ่านมา  งานสร้างเสริมสุขภาพคนไทยเดินก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องในหลายๆ ด้าน อย่างเช่น การประกาศร่วมกันของกระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายคนพิการ และ สสส. ที่จะสร้างงานผู้พิการหนึ่งหมื่นตำแหน่งในปี 2560 ทั้งในภาคเอกชนและใน 290 หน่วยงานรัฐ อันเป็นผลพวงของการร่วมมือเรียนรู้ ผลักดัน ของหลายฝ่าย หลายภาคส่วนที่ช่วยต่อยอดให้กฎหมายจ้างงานคนพิการที่ประกาศใช้มานานได้เคลื่อนสู่เป้าประสงค์มากยิ่งขึ้น
 
          ในเดือนนี้ ถือเป็นโอกาสที่สำคัญของการช่วงเข้าสู่การเข้าพรรษา ต่อจากนี้อีก 3 เดือน พวกเราชาวพุทธแต่ดั้งแต่เดิม ก็จะได้ถือโอกาสประพฤติในสิ่งที่ดี รักษาศีล 5 ให้ได้มากที่สุด
 
          กว่า 13 ปี แล้ว ที่ สสส. เดินหน้ารณรงค์รื้อฟื้นทุนดั้งเดิมของสังคมนี้ ชวนคนไทย “งดเหล้าเข้าพรรษา” มีโดยใช้วันเข้าพรรษาเป็นฤกษ์งามยามดี ให้หันมา ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติกันมายาวนาน โดยเสริมด้วยการสื่อสารและการแสดงหลักฐานวิชาการให้เห็นว่า การ ลด ละ เลิก การดื่มช่วยทำให้สุขภาพ เศรษฐกิจ ดีขึ้น จนต่อมา รัฐบาลก็ได้ประกาศให้ “วันเข้าพรรษา” เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”​
 
          จากการสำรวจในแต่ละปีพบว่า ประชาชนให้การยอมรับและเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถ ลด ละ ในช่วงเข้าพรรษา และทำให้ได้ทั้งพรรษา จน​​กลายเป็นเลิกต่อเนื่องไปถึงช่วงออกพรรษาด้วยก็มี แน่นอนว่า เมื่อกระแสการรณรงค์เป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้น ก็ทำให้สามารถต่อยอดการทำงานไปถึงประเพณีปลอดเหล้า งานบุญปลอดเหล้าได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วย เพราะคนในสังคมส่วนใหญ่รับทราบแล้วว่า ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการดื่มนั้นรุนแรงอย่างไร และข้อดีที่ตัดเหล้าออกจากประเพณีงานบุญนั้น ดีอย่างไร
 
          นอกเหนือไปจากงานประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรมที่ดีที่ควรคงไว้แล้ว สิ่งสำคัญที่สุดของการงดเหล้าก็คือ สุขภาพของผู้ดื่มเอง ซึ่งควรเป็นสิ่งที่ต้องคิดเป็นลำดับแรก ปีนี้ สสส. จึงอยากชวนประชาชนให้หันมา ลด ละ เลิกดื่ม เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น และรักษาให้ดียืนยาวอีกต่อไป การลด ละ เลิก ในช่วง  3 เดือน พบว่าเป็นช่วงที่เหมาะแก่การฟื้นฟู และเริ่มต้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ได้ ซึ่งผู้ที่ลด ละ เลิก จะได้เห็นว่า สุขภาพของตนเองสามารถดีกว่าที่เป็นอยู่ได้ จึงถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่อาจทำให้ลด ละ เลิก ได้อย่างถาวร
 
          การทำงานรณรงค์ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมประชาชนของ สสส. พยายามจะลงไปถึงชุมชนต่างๆ​ ซึ่งพบว่า ลักษณะการดื่มของคนนอกเมือง กับคนในเมืองนั้น มีความแตกต่างกัน ชุมชนต่างๆ มักจะมีปัญหาที่เกิดจากการดื่มที่รุนแรง และกระทบถึงครอบครัว ชุมชน การเข้าไปทำงานกับชุมชนต่างๆ ผ่านแกนนำ ผู้นำชุมชน และได้รับความร่วมมือจากชุมชนเองจะทำให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหามากขึ้น
 
          ​แต่ละชุมชนจึงมีวิธีจัดการปัญหาที่แตกต่างกัน ตามปัญหาที่เกิดขึ้น สิ่งที่สำคัญอีกประการ คือ การเกิดคนต้นแบบขึ้นในแต่ละชุมชน ซึ่งคนกลุ่มนี้มีประสบการณ์ที่ไม่อาจหาซื้อได้ คนกลุ่มนี้แทบจะเรียกได้ว่า ผ่านจุดต่ำสุดของชีวิตมาแล้ว เกือบเอาตัวเองและครอบครัวผ่านสถานการณ์เลวร้ายมาไม่ได้ “หากไม่หยุดดื่ม” ซึ่งบทเรียนเหล่านี้ จะได้ถ่ายทอดไปสู่คนอื่นๆ ในสังคมให้ได้เรียนรู้ความผิดพลาด ​ ไม่ให้มีใครต้องก้าวพลาดไปอีก
 
          จดหมายข่าวฉบับนี้ จึงได้รวบรวมทั้งเหตุที่ต้องพักตับ วิธีทดสอบตัวเองว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงแล้วหรือไม่ การเลิกเหล้า และประสบการณ์ตรงจากผู้ที่เดินผิดพลาดมาแล้ว เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจหนึ่ง หากใครคิดอยากจะเลิกเหล้า หรือ อยากให้คนที่รักเลิกเหล้า ก็อาจจะมีประโยชน์กับท่านได้บ้าง
 
          จากเป้าหมายสุขภาวะที่หลายคนตั้งไว้เมื่อปีใหม่ มาถึงกลางปีให้ทบทวน ปรับปรุง และในโอกาสเข้าพรรษา สสส อยากชวนทุกคนใช้ช่วงเวลาสำคัญนี้ ในการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ต่อสุขภาวะด้วยกัน หนึ่งในนั้น สำหรับคนที่ยังทำลายสุขภาพตนเองจากแอลกอฮอล์อยู่ มาเริ่มต้นลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยกันครับ​

 

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook