คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2559)

โดย webmaster

| |

อ่าน : 3,030

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

          จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพเดือนมิถุนายนนี้ เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู ลมฟ้า อากาศแปรปรวน ขอให้ดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวในช่วงนี้กันด้วยนะครับ เรากำหนดสิ่งแวดล้อมภายนอกได้จำกัด แต่สร้างภูมิคุ้มกันและปรับวิถีชีวิตตัวเองให้ดำรงรักษาสุขภาวะกันได้

          โรคภัยไข้เจ็บป้องกันได้ รวมไปถึงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ กลุ่มโรค NCDs ที่กำลังเป็นภัยคุกคามหลักต่อสุขภาพชาวโลกรวมถึงชาวไทย ก็สามารถป้องกันได้เช่นกัน  ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่กำลังเผชิญหน้ากับอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ หลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ ภาวะน้ำหนักเกิน หรือ โรคอ้วน ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และทำให้คุณภาพชีวิตของประชากรต่ำลง

​            โรคหรือสภาวะอ้วน มีเหตุปัจจัยหลักมาจากพฤติกรรมการกิน และพฤติกรรมการออกกำลังกายเป็นสำคัญ  สสส. จึงได้สนับสนุนโครงการ ​“ลดพุง ลดโรค” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ​เป็น​ปีที่ 4 แล้ว โดยตัวชี้วัดสำคัญ คือ เส้นรอบพุง​ ที่เป็นตัวบ่งชี้สุขภาพ หากมีไขมันในช่องท้องมาก มีรอบพุงมากก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพเสียมากขึ้น

​            การทำงานเพื่อ ​“ลดพุง ลดโรค” ของ สสส. และภาคีเครือข่าย ได้เน้น “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน” และ “การเพิ่มกิจกรรมทางกาย” โดยเฉพาะการหาทางเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง ความสนใจในการดูแลอาหารการกิน ​งดอาหารทอด ลดอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็มลงครึ่งหนึ่ง ด้วยมาตรการต่างๆ ทั้งการสื่อสารรณรงค์ การสร้างองค์กรต้นแบบลดพุง การสนับสนุนนโยบายลดหวาน มัน เค็ม ทั้งในนโยบายระดับชาติ ท้องถิ่นและองค์กร เป็นต้น​​

          ในปีนี้สำหรับโครงการ ลดพุง ลดโรค ได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมเข้ามาร่วมทำ แอปพลิเคชัน “60Day” ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ที่ผ่านการกลั่นกรองจากนักวิชาการอย่างดีมาบอกต่อกับกลุ่มเป้าหมายทุกๆ วัน แบบไม่ซับซ้อน มาเป็นตัวช่วยที่เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอันสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้ เปรียบเสมือนมีเทรนเนอร์ส่วนตัว ที่มีคนดังต้นแบบมาช่วยกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจให้ โดยมาชวนให้มุ่งไปที่เป้าหมาย “อยากให้คนไทยมีสุขภาพดี” ตามแนวคิด “Best of me ชีวิตใหม่ใน 60 วัน” ​โดย สสส. เชื่อว่า จะเป็นอีกจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เกิดแรงบันดาลใจ สร้างวินัยในการดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดไป​

          หยิบโทรศัพท์มือถือของท่านขึ้นมาครับ ถึงเวลาใช้มันเพื่อสุขภาพของตัวท่านเองแล้ว มาร่วมกับคนต้นแบบที่ท่านชื่นชอบและคนไทยทั่วประเทศ กับการสร้างชีวิตใหม่ใน 60 วันข้างหน้าของเพื่อนร่วมสร้างสุขทุกท่านครับ

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook