คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2559)

โดย webmaster

| |

อ่าน : 3,755

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

          จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับเดือนพฤษภาคม​นี้ ชาวไทยเพิ่งผ่านเทศกาลแห่งจิตวิญญาณของครอบครัว  กลับจากการเดินทาง​ไปพบปะเจอะเจอพ่อแม่พี่น้อง ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อใช้เวลาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ร่วมกันอย่างมีความสุข เย็นทั้งกาย และใจ ​​ผมและชาวสสส. ​ยังคงเดินหน้าทำงานเพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้คนไทยได้มีสุขภาวะดีในทุกวันตลอดทั้งปีเช่นเดิม

​          การร่วมสร้างพื้นที่ “สงกรานต์ปลอดเหล้า ปลอดภัย” ในพื้นที่ต่างๆ เหมือนเป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไป ซึ่งจนถึงขณะนี้คนในสังคมไทย รู้สึกได้ถึงความสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริงเมื่อเข้าไปเล่นน้ำในเขตที่จัดเอาไว้เป็นเขตสงกรานต์ปลอดภัย ปลอดเหล้า ​ทำให้หลายพื้นที่คึกคักแม้ว่าจะไม่มีการจัดเลี้ยง ดื่ม หรือ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ตาม ด้วยมีการสรรค์สร้างกิจกรรมตามประเพณีไทย และกิจกรรมสนุกสนานร่วมกัน อย่างเช่นคนกว่าหกหมื่นคนร่วมกันสร้างสถิติคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ที่ยาวทำลายสถิติโลกอีกครั้งบนถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

          และต้องขอขอบคุณภาคี เครือข่าย ภาครัฐและเอกชน ที่ช่วยกันร่วมทำงานเพื่อให้เกิดสงกรานต์ปลอดภัยสำหรับชาวไทย  แม้สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การตายและบาดเจ็บบนท้องถนนยังสูงอยู่ ด้วยมีการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลมากขึ้นจากปัจจัยราคาน้ำมันที่ถูกลง เราต้องไม่มองเพียงแต่ว่าการทำงานทุ่มเทของทุกฝ่ายไม่ประสบผล เพราะถ้าปราศจากมาตรการเข้มแข็งทั้งหลายเหล่านี้ สถิติจะยิ่งสูงขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าตัว  สิบกว่าปีก่อนที่จำนวนยานพาหนะและการเดินทางยังน้อยกว่านี้ สถิติการเสียชีวิตในเจ็ดวันอันตรายที่ปราศจากมาตรการดูแลพิเศษเคยสูงกว่าแปดร้อยศพมาแล้ว  อีกทั้งต้องไม่ลืมว่าในเจ็ดวันธรรมดาตลอดทั้งปี ก็มีคนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนเฉลี่ยกว่าสามร้อยศพ “เป็นปกติ” อยู่แล้ว  ถ้าทุกฝ่ายไม่หยุดทำงานอย่างเข้มแข็งหลังเทศกาล ยังคงเดินหน้ามาตรการต่างๆ (ที่อาจลดลงเหลือสักหนึ่งในสามของเจ็ดวันอันตรายก็ยังได้) ต่อเนื่องไปทั้งปี  เราจะลดการตายการบาดเจ็บบนท้องถนนที่ติดอันดับโลกของไทยลง  และจะส่งอานิสงค์ต่อเจ็ดวันอันตรายที่มีการเดินทางสูงรอบต่อไปให้ตัวเลขเจ็บตายลดลงด้วย เพราะพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมของความปลอดภัยต้องการการปรับและหล่อหลอมอย่างต่อเนื่องจึงจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน

          ในเดือนพฤษภาคมนี้ ​มีวันสำคัญ คือ วันงดสูบบุหรี่โลก ที่ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี ที่ได้เริ่มต้นครั้งแรกตั้งแต่ ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชากรโลกเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ ซึ่งการสร้างสังคมปลอดบุหรี่  และชาว สสส. ก็ได้ถือเป็นภารกิจหนึ่งมาตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรมาตลอด ไม่เคยวางมือ หรือลดละความพยายามที่จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมปลอดควันบุหรี่ให้ได้

           สถานการณ์ปัจจุบันที่ยังน่าเป็นห่วง คือ เรายังพบว่า เยาวชนอายุ 15-18 ปี ติดบุหรี่ถึง 353,898 คน เด็กไทยที่สูบบุหรี่ทุกๆ 10 คนนั้น จะติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต และจากสถิติพบว่า เยาวชนกลุ่มอายุ 15-18 ปี หรืออายุน้อยกว่านี้ มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่วงจรการเสพติดบุหรี่อย่างไม่ขาดสาย ดังนั้น การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ จึงเป็นมาตรการที่สำคัญ​ที่จะต้องทำอย่างจริงจังต่อไป 

           จากการทำงานทำให้พบว่า การสกัดเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าสู่วงจรของการเสพติดบุหรี่ เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายในสังคม เพราะผู้ติดบุหรี่ส่วนใหญ่เริ่มสูบก่อนอายุ 19 ปี หากเราสามารถช่วยป้องกันไม่ให้มีการเริ่มสูบบุหรี่ในหมู่เด็กอายุต่ำกว่า 19 ปี จะเป็นการช่วยชีวิตเด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่ และหยุดการเพิ่มนักสูบหน้าใหม่เข้าสู่วงจรการสูบ การป่วย และการตายจากบุหรี่ลงได้

          จดหมายข่าวสร้างสุขฉบับนี้ ยังได้นำเรื่องราวของจิตอาสา ที่ทำให้เราได้เห็นน้ำใจของผู้คนมากมายที่มีในสังคม จากโครงการ “นับเราด้วยคน” เพราะเรา คือ คนจิตอาสา ซึ่ง สสส. ได้ริเริ่ม​โครงการมอบยาเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขของโรงพยาบาลอุ้งผาง  อ.อุ้งผาง จ.ตาก และพื้นที่ใกล้เคียง​ หลังจากประกาศโครงการให้สาธารณชนรับทราบ ก็พบว่ามีผู้คนมากมายในสังคมที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่อยู่พื้นที่ห่างไกลออกไปจนเกิดการขาดแคลนสิทธิที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะทัดเทียมคนอื่นกล่องบริจาคยาจำนวนมากหลั่งไหลมายังอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. อาสาสมัครจำนวนมากเข้าร่วมการคัดแยกยาเพื่อให้ยาที่จัดส่งมีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อผู้รับมากที่สุด ผมในฐานะตัวแทนของชาว สสส. ต้องขอขอบคุณทุกน้ำใจที่ส่งต่อมาไว้ ณ ที่นี้ครับ 

          และนี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างเล็กๆ ในกระบวนการสนับสนุนจิตอาสาเพื่อสุขภาวะที่ สสส. ได้ร่วมกับหลายภาคส่วนดำเนินการอยู่อย่างเข้มข้น ในหลากหลายกิจกรรม ธนาคารจิตอาสาที่สร้างสรรค์ขึ้นมียอด “เวลาฝาก” เพื่อมาใช้อาสาสร้างสุขให้ผู้อื่นเพิ่มพูนมั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆ 

          ทุนทางสังคม ทุนทางสุขภาวะเหล่านี้ อาจชั่ง ตวงวัดได้ไม่ชัดเท่าทุนทรัพย์ แต่สัมผัสได้ รู้สึกได้ และเห็นผลงอกงามและงดงามของมันได้ชัดเจนทั้งด้วยสายตาและหัวใจครับ

 

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook