คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนเมษายน 2559)

โดย webmaster

| |

อ่าน : 3,074

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

          จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับเดือนเมษายนนี้ หลายท่านคงวางแผนออกเดินทางไปพบปะเจอะเจอญาติสนิท มิตรสหาย ในช่วงวันหยุดยาว เพื่อใช้เวลาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ร่วมกันอย่างมีความสุข เย็นทั้งกาย และใจ ผมและชาวสสส. ยังคงเดินหน้าทำงานเพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้คนไทยได้มีสุขภาวะดีในทุกวันตลอดทั้งปีเช่นเดิม

          เทศกาลสงกรานต์ นับเป็นเทศกาลแห่งจิตวิญญาณของครอบครัวและชุมชนไทย ผูกพันให้คนในครอบครัวมายึดโยงกัน เด็กจะได้มีโอกาสรดน้ำ ดำหัวขอพรญาติผู้ใหญ่ ให้ศีลให้พร ผู้ใหญ่ได้มีความสุขที่ลูกหลานกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันในวันหยุด หลังจากแยกย้ายต่างคนต่างไปทำงานกันมา ในปีนี้ สสส. ยังคงร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปร่วมสร้างเสริมให้ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป

          11 ปีแล้ว ที่ สสส. ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เริ่มต้นทำงานเพื่อสร้างพื้นที่ “สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า” ด้วยสร้างความร่วมมือกับพื้นที่เล่นน้ำสำคัญต่างๆ ที่เป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย เนื่องจากเริ่มมีปัญหาความรุนแรงจากการเล่นสงกรานต์หนักขึ้นทุกครั้ง จนมีรายงานผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต จากการทะเลาะวิวาท การเล่นน้ำรุนแรง กระทำอนาจาร และอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งสุดท้ายพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดมาจาก “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” จนทำให้ผู้คนเริ่มเบื่อหน่ายและไม่อยากออกมาเล่นสงกรานต์ ปี 2549 เป็นปีแรกที่เริ่มรณรงค์ มีพื้นที่เข้าร่วมรณรงค์เพียง 4 พื้นที่จาก 3 จังหวัด แต่ปัจจุบันได้แพร่หลายครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ 

          การสร้างพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยด้วยการตัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกไปจากพื้นที่เล่นน้ำ ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนมากขึ้นเป็นลำดับ โดยเห็นผลชัดเจนว่า การลดโอกาสมึนเมาได้ช่วยทำให้ปัญหาลดลง ไม่ว่าจะเป็นทะเลาะวิวาท ลวนลาม การเล่นน้ำอย่างรุนแรงเกิดขอบเขตลดลงอย่างชัดเจน ทำให้เกิดพื้นที่ประกอบประเพณีของครอบครัวและชุมชนสมดังเจตนาและจิตวิญญาณของสงกรานต์

          ในปี 2559 สสส. และสคล. ยังคงเดินหน้ารณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ตอน ร่วมใจใช้น้ำอย่างประหยัด” สอดคล้องสถานการณ์ภัยแล้งที่รัฐบาลเป็นห่วงและมีนโยบายให้ประหยัดน้ำอยู่ขณะนี้ โดยคาดว่าจะมีพื้นที่โซนนิ่งปลอดเหล้า ถนนตระกูลข้าว 50 แห่งทั่วประเทศ และพื้นที่ชุมชนปฏิบัติการกว่า 100 แห่ง 

          แน่นอนว่า เดือนเมษายนเป็นเดือนที่ร้อนที่สุด หลายพื้นที่เริ่มขาดน้ำทำการเกษตร หรือแม้กระทั่งน้ำกิน น้ำใช้ ทุกปีปัญหาหนักบ้าง เบาบ้าง แต่จากประสบการณ์ของบางพื้นที่ที่วางแผนช่วยเหลือตัวเอง พบว่า สามารถบรรเทาปัญหาและบริหารจัดการน้ำได้ โดย สสส. ได้ขยายบนเรียนจาก ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง ที่มีการค้นหาและสรุปปัญหาของตนเอง แล้วเริ่มลงมือแก้ไขอย่างตรงจุด โดยลดการพึ่งพาจากภาครัฐ ทำให้ชาวบ้านมีน้ำกิน น้ำใช้ ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างให้แก่พื้นที่อื่นๆ ได้ 

          ความห่วงใยถึงอุบัติภัยในเดือนนี้ รวมไปถึงการจมน้ำตายของเด็กที่ลงเล่นน้ำแก้ร้อน โดยเฉพาะในชนบทที่มีการเสียชีวิตปีละกว่าพันราย อันต้องการการดูแลป้องกันเป็นพิเศษ และความปลอดภัยบนท้องถนนจากการเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ซึ่งแม้ว่าจะมีการออกมาตรการและจัดระบบการดูแลอย่างเข้มข้นของหน่วยงานต่างๆ ต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว แต่ทุกท่านสามารถสร้างความปลอดภัยให้ตนเองและผู้อื่นได้ ด้วยการไม่ใช้ความเร็วสูงในการขับขี่ยานพาหนะ เตรียมพร้อมร่างกายด้วยการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่ดื่มเหล้าก่อนและระหว่างการเดินทาง ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งแม้ว่าจะเดินทางระยะใกล้หรือไกล อุบัติภัยบนท้องถนนไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา แต่ป้องกันและควบคุมได้ด้วยความไม่ประมาท 

          สงกรานต์นี้ สสส. หวังให้ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชนมีความสุข ความร่มเย็นและความปลอดภัยโดยถ้วนทั่วกันครับ

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook