คุยกับผู้จัดการ

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2561)
สสส. เชื่อมั่นในพลังของการรวมตัว ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ไปพร้อมๆ กันได้
06 กันยายน 2561