คุยกับผู้จัดการ

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2561)
โภชนาการที่ดี ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นต้นทุนให้กับเด็กๆ ได้เจริญเติบโตอย่างแข็งแรง
04 กรกฎาคม 2561
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2561)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2561) การเล่นพนันนั้น เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงไม่น้อย เพราะไม่ใช่เพียงแค่สูญเสียเงินทอง แต่หลายครั้งนำพาไปซึ่งการสูญเสียความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง และทำให้เกิดความเครียด
  04 มิถุนายน 2561
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2561)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2561) การงดสูบบุหรี่ เป็นเรื่องที่เราต่างอยากเห็นคนที่เรารัก หยุด ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดี
  02 พฤษภาคม 2561
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนเมษายน 2561)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนเมษายน 2561) การใช้พลังล้นเหลือของเด็กและเยาวชน ไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสนุกสนานนอกห้องเรียน จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดเปิดกว้าง รับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
  03 เมษายน 2561
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2561)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2561) ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และประชาชนที่ห็นความสำคัญของปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกัน เพื่อหยุดความสูญเสีย และก้าวไปสู่สังคมแห่งสุขภาวะอย่างแข็งแรงด้วยกัน
  05 มีนาคม 2561
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกุมภาพันธ์ 2561)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกุมภาพันธ์ 2561) ความรักนั้นเป็นสิ่งสวยงาม สร้างพลังผลักดันให้เกิดสิ่งต่างๆ มากมายขึ้นในโลกในแต่ละชีวิต
  05 กุมภาพันธ์ 2561
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2561)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2561) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ว่าเรื่องการกิน กิจกรรมทางกาย หรือพฤติกรรมอื่นใด ล้วนต้องอาศัยเวลา และความตั้งใจจริงของการลงมือทำ
  29 ธันวาคม 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2560) สสส. ยังคงเดินหน้าเพื่อสร้างสุขภาวะให้กับคนไทย ด้วยเชื่อว่า คนไทยทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งสุขภาวะให้เกิดขึ้นร่วมกันได้
  06 ธันวาคม 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2560) งานวิ่งถือเป็นกีฬาและกิจกรรมที่คนยุคนี้หันมาให้ความสนใจ ชวนเพื่อน ชวนครอบครัวมาวิ่งด้วยกันอย่างอบอุ่น
  02 พฤศจิกายน 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2560) ถึงเวลาที่เราต้องลุกขึ้นมาสานต่องานของพ่อด้วยการลงแรงกาย ใจ ปัญญาทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าดีงามต่อสังคมไทยร่วมกัน
  05 ตุลาคม 2560
 • ...LOAD MORE...