คุยกับผู้จัดการ

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2560)
สสส. ยังคงเดินหน้าเพื่อสร้างสุขภาวะให้กับคนไทย ด้วยเชื่อว่า คนไทยทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งสุขภาวะให้เกิดขึ้นร่วมกันได้
06 ธันวาคม 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2560) งานวิ่งถือเป็นกีฬาและกิจกรรมที่คนยุคนี้หันมาให้ความสนใจ ชวนเพื่อน ชวนครอบครัวมาวิ่งด้วยกันอย่างอบอุ่น
  02 พฤศจิกายน 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2560) ถึงเวลาที่เราต้องลุกขึ้นมาสานต่องานของพ่อด้วยการลงแรงกาย ใจ ปัญญาทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าดีงามต่อสังคมไทยร่วมกัน
  05 ตุลาคม 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2560) พวกเราคนสร้างสุข ยังคงยืนยันว่า เส้นทางของเรายังมุ่งมั่นเดินทางสร้างสุขภาวะให้คนไทยอย่างมีพัฒนาการต่อเนื่องต่อไป
  01 กันยายน 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2560) แม่เป็นคนสำคัญยิ่งที่จะดูแลสุขภาพของลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จนถึงสุขภาพของสมาชิกครอบครัวโดยรวม จนอาจกล่าวได้ว่า แม่เป็นเสาหลักของสุขภาพครอบครัวอย่างแท้จริง
  02 สิงหาคม 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2560) สสส. อยากชวนทุกท่าน ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นำเวลาเหล่านี้ไปร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วยกัน
  12 กรกฎาคม 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2560) หากเราก็อยากมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี ต้องคิดร่วมสร้างจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก่อน จะค่อยๆ ขยายไปจนถึงสิ่งแวดล้อมประเทศและโลก
  05 มิถุนายน 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2560) เนื่องจากสังคมสูงอายุ จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรในลักษณะเฉพาะ ต้องวางแผนทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และทำให้ประชาชนมีความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุทั้งในส่วนเศรษฐกิจและสุขภาพ
  01 พฤษภาคม 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนเมษายน 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนเมษายน 2560) ร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมเล่นน้ำปลอดเหล้า ทำให้บรรยากาศของการเล่นสงกรานต์เหมาะสำหรับทุกคน สามารถเล่นได้อย่างปลอดภัย และยังส่งผลไปถึงการหยุดอุบัติเหตุจากการเล่นน้ำสงกรานต์ได้อีกทางหนึ่งด้วย
  04 เมษายน 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2560) ความปลอดภัยถือเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนต้องได้รับ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ ซึ่งการทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค
  01 มีนาคม 2560
 • ...LOAD MORE...
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • Happy 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
 • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม