คุยกับผู้จัดการ

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2560)
ความปลอดภัยถือเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนต้องได้รับ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ ซึ่งการทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค
01 มีนาคม 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกุมภาพันธ์ 2560) สุขภาวะทางเพศ ป็นเรื่องที่มีหลากหลายมิติ ที่ต้องการการดูแลแก้ปัญหา
  01 กุมภาพันธ์ 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2560) การอ่าน 'คำพ่อสอน' ถ้าอ่านเป็นความรู้เท่านั้นจะไม่เข้าใจตลอด ต้องปฏิบัติ
  05 มกราคม 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2559)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2559) งานอาสาสมัครเป็นหนึ่งในโอกาสของการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาที่มีทั้งความหลากหลายและทำให้คนได้มีประสบการณ์จากการทำความดี
  01 ธันวาคม 2559
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2559)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2559) พวกเรา ชาว สสส. ยังคงเป็นกำลัง และแรงหนุนที่จะทำให้คนไทยมาร่วมกันสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนตามรอยพ่อสืบต่อไป
  03 พฤศจิกายน 2559
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2559)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2559) การสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนนั้น ไม่ใช่เฉพาะแค่ในห้องเรียน แต่การสร้างกิจกรรมนอกห้องเรียน เป็นการช่วยเสริมสร้างทั้ง IQ และ EQ และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมให้เป็นพื้นฐานแก่เด็ก เยาวชนต่อไปในอนาคต
  05 ตุลาคม 2559
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2559)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2559) กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมวันละ 60 นาที จะช่วยเรื่องพัฒนาการ ทำให้เด็กสมองปลอดโปร่ง แจ่มใส และกระฉับกระเฉง
  16 กันยายน 2559
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2559)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2559) ทักษะการสื่อสารระหว่างกันเรื่องเพศ เป็นสิ่งจำเป็นที่พ่อแม่ ต้องเรียนรู้ ถ้าวันหนึ่งลูกถามเรื่องเพศจะตอบอย่างไร หรือหากลูกไม่ถามจะต้องหาจังหวะการพูดคุยอย่างไร สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้
  01 สิงหาคม 2559
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2559)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2559) สสส อยากชวนทุกคนเริ่มต้นสิ่งดีๆ ต่อสุขภาวะด้วยเริ่มต้นลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
  01 กรกฎาคม 2559
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2559)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2559) "ลดพุง ลดโรค" โครงการที่ตั้งใจให้คนไทยหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ปีนี้ สสส. ร่วมกับเทรนเนอร์ดังทำแอปพลิเคชัน 60DAY โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีแรงบันดาลใจ และวินัยในการดูแลสุขภาพ
  01 มิถุนายน 2559
 • ...LOAD MORE...
 • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับเด็กด้อยโอกาส -
 • การจัดทํารายงานทางการเงินของโครงการ -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สสส. -
 • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม