คุยกับผู้จัดการ

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2561)
การส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายด้วยการเดิน-วิ่ง ซึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรมทางกายอย่างหนึ่งที่ง่าย เริ่มต้นได้ทันที
05 พฤศจิกายน 2561