คุยกับผู้จัดการ

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2562)
แม้อุปสรรคปัญหาจะยังคงขวางหน้าเส้นทางสุขภาวะของเราอยู่ไม่น้อย ก็จงอย่าลืมหยุดชื่นชมความสำเร็จเล็กๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว
02 มกราคม 2562